Aida Khadzhibiekova

Master's thesis

Cross-cultural analysis of consumer social media engagement

Interkulturní analýza zapojení spotřebitelů na sociálních médií
Abstract:
Cílem diplomové práce je zlepšit porozumění kulturních rozdílů v interakci se stránkami sociálních médií značky L’Oréal na různých platformách a analyzovat různé pohledy na klíčové oblastí angažovanosti v sociálních médiích a reklamě v sociálních médiích. V teoretické části se autorka snaží identifikovat existujicí platformy sociálních médií, definovat motivace k použití sociálních médií a motivoce …more
Abstract:
This paper aims to improve understanding of cultural differences in engagement with the brand’s social media pages on different platforms and analyze different perspectives on the key areas of social media engagement and social media advertising. In the theoretical part, the author aims to identify social media platforms, define social media use motivations and motivations for content engagement. The …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2018
  • Supervisor: Richard Brunet-Thornton
  • Reader: Petr Jirsák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75015