Yuanxing Liu

Diplomová práce

Comparative Analysis of Estimated Market Values of Selected Companies

Comparative Analysis of Estimated Market Values of Selected Companies
Anotace:
Based on the case that Xinjiang cotton encountered resistance from foreign brands in China in 2021, we select main participants ANTA and NIKE as subjects of this thesis. ANTA is the largest producers of sports products in China established in 1991, while NIKE is the largest one in the USA as well as in the whole world which was founded in 1972. The main aim of this thesis is to analyze differences …více
Abstract:
Based on the case that Xinjiang cotton encountered resistance from foreign brands in China in 2021, we select main participants ANTA and NIKE as subjects of this thesis. ANTA is the largest producers of sports products in China established in 1991, while NIKE is the largest one in the USA as well as in the whole world which was founded in 1972. The main aim of this thesis is to analyze differences …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2022
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Zdeněk Zmeškal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava