Theses 

Hodnocení životní spokojenosti a jejích složek a pohybové aktivity u žen na mateřské a rodičovské dovolené – Lenka KNEBELOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lenka KNEBELOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení životní spokojenosti a jejích složek a pohybové aktivity u žen na mateřské a rodičovské dovolené

The ratings of life satisfaction and its components and the physical activity of women on maternity leave

Anotace: Diplomová práce se zabývá úrovní životní spokojenosti a úrovní pohybové aktivity u žen na mateřské a rodičovské dovolené. Teoretická část vymezuje pojmy životního stylu, období těhotenství, porodu a mateřství. Sleduje také význam a vliv pohybové aktivity na zdraví člověka. Výzkumná část se zabývá hodnocením životní spokojenosti a jejích jednotlivých složek (pomocí Fahrenbergova Dotazníku životní spokojenosti) a dále hodnocením úrovně pohybové aktivity (pomocí dotazníku IPAQ-short) u této specifické skupiny žen. Získané výsledky vykazují ve srovnání s normativními hodnotami nižší celkovou životní spokojenost těchto žen. Pravidelnou pohybovou aktivitu vykonává více jak polovina žen zkoumaného souboru, avšak pouze u 37,2% dotazovaných dosahuje intenzita a frekvence alespoň minima z doporučení EU.

Abstract: This thesis deals with the life satisfaction level as well as with the level of physical activity of women on maternity and parental leave. The theoretical part defines the concepts of lifestyle, pregnancy period, childbirth and motherhood. It also closely looks at the importance and the impact of physical activity on human's health. The research part deals with the actual assessment of life satisfaction and its individual components (by using the Fahrenberg´s Life Satisfaction Questionnaire). Further on, within this specific group of women, it examines the carried out evaluation of the physical activity level (by using the IPAQ short). The gained results demonstrate that overall the life satisfaction of these women is lower compared to the set normative values. More than half of these women practise regular physical activity but only 37.2% of them reach at least the minimum of the intensity and frequency recommended by the EU.

Klíčová slova: životní styl, zdraví, životní spokojenost, mateřství, pohybová aktivita

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 11. 2015
  • Zveřejnit od: 30. 11. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Dr. Martin Sigmund, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.11.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 11. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

KNEBELOVÁ, Lenka. Hodnocení životní spokojenosti a jejích složek a pohybové aktivity u žen na mateřské a rodičovské dovolené. Olomouc, 2015. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 10:03, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz