Kateřina PLECITÁ

Diplomová práce

Základní plavecký výcvik na 1. stupni ZŠ (multimediální DVD)

Basic swimming training at primary school (multimedia DVD)
Anotace:
Diplomová práce Základní plavecký výcvik na 1. stupni pro základní školy - multimediální DVD je zaměřena na výuku základních plaveckých dovedností jednotlivých plaveckých způsobů, kdy na sebe navazují jednotlivé školní třídy. V každé třídě jsou zařazena cvičení pro jednotlivé plavecké způsoby, která se od sebe liší náročností a možnostmi žáka v daném věku. Práce zahrnuje v textové části jednotlivá …více
Abstract:
This master thesis Basic Swimming Training at Primary School - Multimedia DVD is focused on teaching basic swimming skills of individual swimming methods, when individual school classes follow each other. Each class includes exercises for individual swimming methods, which differ from each other in the difficulty and possibilities of the pupil at that age. The work includes in the text part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radek Zeman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLECITÁ, Kateřina. Základní plavecký výcvik na 1. stupni ZŠ (multimediální DVD). Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/