Lucie NOUSKOVÁ

Bachelor's thesis

Die Analyse der indirekten Rede in der deutschen Presse

Analyses of the indirected speech in the daily newspapers
Abstract:
This thesis deals with theory about indirect speech and it?s analysis in German press. The goal of this thesis is to read German press, seek out the indirect speech in articles and analize it. Three sources of German press were selected - Die Welt, Spiegel and Bild. These presses were selected because two of them are serious presses, and one of them is gutter press, and the selection affects the results …more
Abstract:
Tato práce se zabývá teorií o nepřímé řeči a následně pak její analýzou v německém tisku. Cílem práce je číst německé noviny, vyhledat nepřímou řeč v novinových článcích a analyzovat ji. Pro zpracování analýzy byly vybrány tři prameny německých novin- Die Welt, Spiegel a Bild. Tyto noviny byly záměrně vybrány, neboť se jedná o dva zástupce seriózních novin a jednoho zástupce bulvárního tisku, což má …more
 
 
Language used: German
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2011
  • Supervisor: Mgr. Martin Šíp

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

NOUSKOVÁ, Lucie. Die Analyse der indirekten Rede in der deutschen Presse. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 06. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / German Language in Education

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.