Bc. Karin Millerová

Diplomová práce

Trestná činnost mladistvých a následná opatření

Juvenilie Deliquency and Provisions Imposed on Juveniles
Anotace:
Tato práce je zaměřena na kriminalitu mládeže a následná opatření ukládaná mladistvým. Je rozdělena do několika kapitol, které začínají základními pojmy, historii zákona nad mladistvými, dále kriminalitou mládeže, a to zejména na faktory, které ovlivňují její páchání delikventní mládeží. Další částí je odpovědnost mládeže, popisem jednotlivých druhů ukládaných opatření, včetně opatření ukládaných dětem …více
Abstract:
This work focuses on juvenile delinquency and follow-up measures imposed on juveniles. It is divided into several chapters, starting with the basic concepts, the history of the juvenile law, and the criminality of the youth, especially the factors that affect its committing offended youth. Another part is the responsibility of the youth, describing the different types of imposed measures, including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Vendula Pušová
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jiří Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní