Mgr. Martin Takáč

Master's thesis

Implementation of Different Teaching Methods at Vocational Secondary Schools

Implementation of Different Teaching Methods at Vocational Secondary Schools
Abstract:
Tato práce se zabývá zavedením různých výukových metod anglického jazyka na středních odborných učilištích. První část práce sestává z definic základních termínů (metoda, metodologie, procedura, techniky a design) a jejich vzájemného vztahu. Rovněž obsahuje základ pro tvorbu plánů lekcí, materiálů a výzkumné části práce. Konkrétněji jsou popsány teoretické základy, role učitele a studentů, užívání …more
Abstract:
This work deals with the implementation of different teaching methods at secondary vocational schools and the students’ attitude toward the different methods. The first part consists of the definitions of some key methodology terminology (method, methodology, procedures, techniques and design), their relationship and the basis for the production of lesson plans, materials and the research part of the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 12. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 1. 2018
  • Supervisor: PhDr. Simona Kalová
  • Reader: B.A. Nicola Catherine Fořtová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta