Ing. Luis Gabriel Gámez Gajate

Master's thesis

Influence of the Macroeconomic Indicators on the Economic Growth - Comparison between Czech Republic and Spain

Influence of the Macroeconomic Indicators on the Economic Growth - Comparison between Czech Republic and Spain
Abstract:
Tato diplomová práce se skládá z analýzy klíčových makroekonomických ukazatelů, které ovlivnily odlišný ekonomický vývoj v České republice a Španělsku, jako je hrubý domácí produkt (dále označován pod zkratkou HDP), inflace, nezaměstnanost, veřejný a zahraniční dluh. Hlavním cílem této práce je poskytnout platný nástroj k pochopení těchto rozdílů mezi uvedenými zeměmi v období od roku 2009 do roku …more
Abstract:
This master thesis consists of an analysis of the key macroeconomic indicators which influenced a different economic development in the Czech Republic and Spain, such as GDP, inflation, unemployment, or public and external debt. The main goal of this work is to give to the reader a valid tool to understand these differences between the mentioned countries during the period from 2009 to 2018. Through …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 4. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2020
  • Supervisor: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance