Bc. Jiří Valoušek

Bakalářská práce

Srovnání automobilového průmyslu v Ruské federaci a České republice

Comparison of the car industry in the Russian Federation and the Czech Republic
Anotace:
Tato práce srovnává automobilový průmysl v Ruské federaci a České republice. V práci je popsána historie i současný stav automobilového průmyslu v obou zemích. Součástí práce je i stručný rusko-český slovník odborných termínů z oblasti automobilového průmyslu.
Abstract:
This thesis deals with a comparison of car industry in the Russian Federation and the Czech Republic. It describes history and current condition of car industry in both of these countries. The thesis also includes a short Russian-Czech dictionary of technical terms of car industry.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: Mgr. Milan Vocílka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta