Theses 

Filosofické aspekty umělé inteligence – Petr ŠTAS

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Petr ŠTAS

Bachelor's thesis

Filosofické aspekty umělé inteligence

Philosophical aspects of artificial intelligence

Abstract: Tato práce se zaměřuje na základní problémy a pojmy umělé inteligence: problémy s identifikací mysli; komparace silné a slabé umělé inteligence; rozdíl mezi umělým a přirozeným; Turingův stroj; Turingův test; Loebnerova cena; argument čínského pokoje. Dalším cílem této práce je zjistit, zdali v dnešní době existuje nějaký software, který by byl schopný projít Turingovým testem ve všech případech na 100%.

Abstract: This work focuses on the basic issues and concepts of artificial intelligence: problems with the identification of the mind; comparison of the strong and weak artificial intelligence; the difference between artificial and natural; Turing machine; Turing test; Loebner Prize; Chinese room argument. Another objective of this work is to examine whether nowadays there are some software that would be able to pass the Turing test in all cases with 100% success.

Keywords: Umělá inteligence, Turing, Turingův stroj, Turingův test, Searle, Silná umělá inteligence, Slabá umělá inteligence, Argument čínského pokoje, Loebnerova cena, Chatbot

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2017
  • Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michal Polák, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=70550 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠTAS, Petr. Filosofické aspekty umělé inteligence. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 05:11, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz