Markéta BEZUCHOVÁ

Bakalářská práce

Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni - Malesicích, mapové listy : Stříbro 1 - 2/4 a Stříbro 0 - 2/3

Mapping of ruderal Flora in Plzeň city - Plzeň Malesice, map grids: Stříbro 1 - 2/4 and Stříbro 0 - 2/3
Anotace:
Tato bakalářská práce byla zaměřena na studium ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazivní druhy na vymezeném území Stříbro 1 ? 2/4 a Stříbro 0 ? 2/3. Mapové listy představují část obce Malesice, které jsou 9. městským obvodem města Plzně. Bakalářská práce byla zadána pro školní rok 2010/ 2011 a samotná studie probíhala ve vegetačním období 2011. V mapovaném území bylo nalezeno celkem 279 druhů …více
Abstract:
The Bachelor thesis is focused on the study of ruderal flora with a special respect to invasive species on the mapped area Stříbro 1 ? 2/4 and Stříbro 0 ? 2/3. Mapped lists represent the part of the village Malesice which is 9th district of the city of Pilsen. The Bachelor thesis was assigned for the school year of 2010 ? 2011 and the study itself took place in the growing season of the year 2011. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEZUCHOVÁ, Markéta. Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni - Malesicích, mapové listy : Stříbro 1 - 2/4 a Stříbro 0 - 2/3. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická