Luďka PLZÁKOVÁ

Bakalářská práce

Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni - Slovany, mapové listy: Plzeň 8-5/3 a Plzeň 8-5/4

Mapping of ruderal Flora in Plzeň city - Plzeň- Slovany, map grids: Plzeň 8-5/3 a Plzeň 8-5/4
Anotace:
Tato práce se zabývá mapováním ruderální flóry se zaměřením na invazní druhy v městské části Plzeň 2 ? Slovany. Sledovány byly dva mapové listy Plzeň 8-5/3 a Plzeň 8-5/4. Z obou mapovaných území byl pořízen druhový soupis. Všechny nalezené druhy byly analyzovány ve flóristické části práce z hlediska ekologických nároků, životních strategií, životních forem a původnosti. V oblasti bylo nalezeno několik …více
Abstract:
This work deals with a mapping of ruderal flora focusing on the invasive plants in the city part Plzeň 2 - Slovany. Two map sheets Plzeň 8-5/3 and Plzeň 8-5/4 were monitored. The list of plant species was taken from both mapped area. All found species were analyzed in the floral part of this work in terms of ecological requirements, life strategy, life form and their origin. Some rare plant species …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2012
Zveřejnit od: 20. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLZÁKOVÁ, Luďka. Mapování ruderální flóry se zvláštním zřetelem na invazní druhy v Plzni - Slovany, mapové listy: Plzeň 8-5/3 a Plzeň 8-5/4. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 20.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická