Bc. Ivana Holcová

Diplomová práce

Občanské vzdělávání a občanská výchova na druhém stupni ZŠ a nižším stupni gymnázia

Civic education and Civics at the second grade of primary school and lower grammar school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá současným občanským vzděláváním a předmětem občanská výchova na druhém stupni základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je vymezeno občanské vzdělávání, předmět občanská výchova a jejich ukotvení v kurikulárních dokumentech. Praktickou část tvoří výsledky výzkumného šetření, které je zaměřeno na postoj …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the current civic education and Civics at the second grade of primary schools and during corresponding years of multi-year grammar schools. This study is divided into two parts. The theoretical part defines civic education, Civics and their position in curriculum documents. The practical part consists of the results of a research, which focuses on the attitudes of Civics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Vacková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy

Práce na příbuzné téma