Marie Polepilová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Druhy výdělečné činnosti neziskových organizací

Anotace:
Absolventská práce se věnuje tématu výdělečné činnosti nestátních neziskových organizací, jako jednoho z možných zdrojů pro financování činnosti a provozu subjektu. Cílem práce je zanalyzovat aktivní výdělečné činnosti nestátních neziskových organizací poskytující sociální služby v okrese Olomouc prostřednictvím strategie kvantitativního výzkumu. První část práce podává všeobecnou charakteristiku neziskového …více
Abstract:
This graduate thesis focuses on the topic of gainful employment of non-profit organisations (NPOs). Gainful employment is considered to be one of several possible recourses for funding the activities and services of the particular entity. The objective of this work is to analyse the active gainful employments of non-governmental NPOs that provide social service in district Olomouc by using quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Ester Danihelková
  • Oponent: PhDr. Mgr. Eva Kubíčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc