Bc. Diana Csontosová

Bakalářská práce

Určování optických konstant a tlouštěk tenkých vrstev nitridu křemíku

Determination of the optical constants and thicknesses of silicon nitride thin films
Abstract:
In this thesis we study the optical properties of non-stoichiometric silicon nitride thin films. First, we introduce basics of the thin-film optics. Then, the methods of deposition and measuring of experimental data are presented. We also discuss the theoretical model which is used in data processing. Next, we determine thicknesses and optical constants of thin films and study their dependence on deposition …více
Abstract:
V tejto bakalárskej práci sa zaoberáme optickou charakterizáciou nestechiometrických vrstiev nitridu kremíka. Na začiatku si zosumarizujeme základné fyzikálne princípy optiky tenkých vrstiev. Ďalej predstavíme metódy ich depozície a merania experimnetálnych dát. Pozornosť venujeme tiež teoretickému modelu, ktorý sme použivali pri ich spracovaní. V nasledujúcej časti sú merania vyhodnotené, určené optické …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Ivan Ohlídal, DrSc.
  • Oponent: Mgr. Daniel Franta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Fyzika