David Fibich

Diplomová práce

Mikrosimulační model křižovatky Výškovická - Nákupní v Ostravě

Micro Simulation Model of the Intersection Vyskovicka - Nakupni in Ostrava
Anotace:
Cílem diplomové práce „Mikrosimulační model křižovatky Výškovická – Nákupní v Ostravě“ je vytvořit mikrosimulační model křižovatky současného uspořádání křižovatky s úpravami, které povedou ke zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu na řešené křižovatce. Následně pro navržená řešení vytvořím modely, které porovnám a statisticky vyhodnotím. Práce bude obsahovat řešenou část a její součástí budou potřebné …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis „Microsimulation model of the intersection Vyskovicka - Shopping in Ostrava“ is to create a microsimulation model of the intersection of the current intersection arrangement with modifications that will improve safety and fluency of traffic on the intersection. Then I create models for the proposed solutions, which I compare and statistically evaluate. The work will contain …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 1. 2020
  • Vedoucí: Vladislav Křivda
  • Oponent: Ladislav Šíma

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava