Mgr. Alexandr NOVÁČEK

Disertační práce

Regenerace městských center a vnitřních měst v kontextu shrinking cities

Regeneration of city centres and inner cities in the context of shrinking cities
Anotace:
Hlavním cílem této práce je přispět k pochopení regenerace městských center a vnitřních měst v kontextu shrinking cities. Práce shrnuje dosavadní poznání v oblasti urbánní regenerace a city shrinkage a objasňuje, proč je regenerace v tomto kontextu problematičtější než v případě jejich růstových konkurentů. Práce se rovněž snaží objasnit, jaké jsou dopady procesu shrinkage na vnitřní části měst. Dále …více
Abstract:
The main goal of this work is to contribute to the understanding of the regeneration of urban centres and inner cities in the context of shrinking cities. The work summarizes the existing knowledge in the field of urban regeneration and city shrinkage and clarifies why regeneration in this context is more problematic than in the case of their growth competitors. The work also tries to clarify the effects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Slach, Ph.D., Mgr. Ondřej Slach, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁČEK, Alexandr. Regenerace městských center a vnitřních měst v kontextu shrinking cities. Ostrava, 2020. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj