Bc. Vendula Greéová

Bakalářská práce

Testování pasivního vzorkování pro monitorování polárních organických kontaminujících látek v procesu čištění městských odpadních vod

Testing of passive sampling for the monitoring of polar organic contaminants in the process of municipal waste water treatment
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá metodou pasivního vzorkování polárních organických kontaminujících látek v akvatickém prostředí. Většina z nich má negativní dopad jak na živočichy žijící ve vodních ekosystémech, tak i na zdraví člověka. Proto je důležité monitorovat osud těchto látek. Experimentální část je zaměřena na stanovení koeficientu přestupu látky v laminární difúzní vrstvě vody na fázovém …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis is focused on passive sampling of polar organic contaminants in the aquatic environment. Most of these contaminants have a negative impact on human health and aquatic life. Therefore is very important to observe a fate of these compounds. The experimental part of this thesis is focused on determination of the mass transfer coefficient in the water boundary layer in a simplified …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta