Mgr. Jakub Urík, Ph.D.

Disertační práce

Optimalizace, kalibrace a terénní testování pasivních vzorkovacích zařízení pro monitoring polárních organických látek.

Optimisation, calibration and field testing of passive sampling devices for monitoring of polar organic compounds
Anotace:
Pasivní vzorkování polárních organických látek ve vodě je v současnosti rychle se rozvíjející oblastí, která však čelí mnohým výzvám. Tato práce se zabývá použitím hydrogelu jako difúzní vrstvy v pasivních vzorkovačích s cílem snížit vliv hydrodynamických podmínek na proces vzorkování. V úvodu práce, který tvoří první kapitolu, je popsána základní teorie pasivního vzorkování a charakteristika dvou …více
Abstract:
Passive sampling of polar organic compounds in water is currently a fast-developing topic and faces several challenges. This thesis deals with the approach of utilising hydrogel as a diffusive layer in the passive samplers in order to minimise the effect of hydrodynamic conditions on samplers’ performance. General passive sampling theory is described in the introduction (Chapter 1) along with the characterisation …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 9. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 11. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Branislav Vrana, PhD.
  • Oponent: Ian J. Allan, PhD., Kees Booij, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta