Mgr. Pavlína Havlíková

Diplomová práce

Právní a ekonomický úhel pohledu na příčiny vzniku a možnosti řešení bezdomovectví

Legal and Economic Perspective on the Causes of Origin and Possible Solutions to Homelessness
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezdomovectví. První část je věnována pojmu bezdomovectví, typologii bezdomovectví ETHOS, identifikaci osob ohrožených bezdomovectvím, shrnutí základní legislativní úpravy v České republice a uvedení klíčových subjektů působících na poli boje proti bezdomovectví. V dalších kapitolách jsou rozebrány jednotlivé oblasti, jedná se o bydlení, nezaměstnanost, …více
Abstract:
This Diploma Thesis deals with issue of homelessness. The first part is devoted to term homelessness, ETHOS typology, identifying persons that are at risk of becoming homeless, summary of basic legislation concerned with this topic and specifying key subjects with in this field. The next part describes particular domains: housing, unemployment, public health service, overindebtedness, family, criminality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Alena Kerlinová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta