Bc. Linda Zákorová

Bakalářská práce

Sociální, zdravotní a další služby lidem bez domova

Social, health and other services for homeless people
Anotace:
Bakalářská práce stručně definuje pojem bezdomovectví, popisuje historii péče o bezdomovce v České republice a zabývá se hlavními sociálními aspekty příčin bezdomovectví. K vysvětlení pojmu lidé bez domova využívá kategorizaci bezdomovectví podle životních situací. Věnuje se především současně nastavenému systému sociálních, zdravotních a dalších služeb pro lidi bez domova a charakterizuje komunitní …více
Abstract:
This bachelor thesis defines the conception of homelessness, describes the history of care for the homeless people in the Czech Republic and deals with the main causes of social aspects of homelessness. It uses categorization of homeless people according to their life situations to explain the definition of homeless people. It is main foeus is on current of the social health care and other services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní