Mgr. et Mgr. Petra Zlatušková

Bakalářská práce

Sociální adaptace odsouzených ve výkonu trestu ve Věznici Rapotice

The social adaptation of convicts in Rapotice prison
Anotace:
Bakalářská práce na téma: „Sociální adaptace odsouzených ve výkonu trestu ve Věznici Rapotice“ se zabývá působením prostředí věznice na osobnost odsouzeného. Zaměřuje se především na změnu jeho pocitů, chování a myšlení v okamžiku nástupu do výkonu trestu. Teoretická část se vztahuje k hlavní problematice, tedy zejména sociální a forenzní psychologií a právnímu pojetí výkonu trestu. Praktická část …více
Abstract:
The bachelor thesis called ‘The social adaptation of convicts in Rapotice Prison‘assesses the influence of the prison conditions on the personality of the imprisoned. It focuses chiefly on changes in behaviour, opinions and feelings the imprisoned might have had since the beginning of their imprisonment. The theoretical part deals with social and forensic psychology and the legal aspects of the execution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Jaroslav Řezáč, CSc.
  • Oponent: Mgr. Petr Soják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta