Bc. Barbora Mrózková

Bakalářská práce

Výkon trestu odnětí svobody a pracovní zařazení vězňů v České republice

The rulling of inprisonment penalty and job placement of the prisoners of the Czech Republic
Anotace:
Název bakalářské práce je „Výkon trestu odnětí svobody a pracovní zařazení vězňů v České republice“. Toto téma bakalářské práce jsem zvolila, jelikož se dotýká, více či méně, celé naší společnosti. Přináší velice rozmanité a zajímavé informace, které jsou pro většinu lidí jedno velké „tabu“. Cílem bakalářské práce je zjištění nákladů na výkon trestu odnětí svobody. V první části je popsaná historie …více
Abstract:
The title of bachelor's thesis is "Prison sentence and employment of prisoners in the Czech Republic". I chose this topic of bachelor's thesis because it touches, more or less, our entire society. It brings very diverse and interesting information, which for most people is one big "taboo". The aim of the bachelor's thesis is to determine the costs of serving a prison sentence. The first part described …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/rj3pw/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Michal Márton, PhD.
  • Oponent: Mgr. Danuta Duda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné