Pavol Praženec

Bakalářská práce

Podnikatelský plán

Business plan
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to create a business plan for the establishment of a company which provides the installation of roof tiles. In the theoretical part the structure of the business plan is approached and then the information is used in the practical part. Different types of available roof tiles are described following by an analysis of the company surroundings and, last but not least …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť podnikateľský plán na založenie podniku, ktorý poskytuje montáž strešných krytín. V teoretickej časti si priblížime štruktúru podnikateľského plánu, ktorú využijeme v časti praktickej. Bližšie popíšeme ponúkané typ krytiny, analyzujeme okolie podniku a v neposlednom rade sa budeme venovať aj finančnému plánu. Ten vypracujeme v troch variantoch a zhodnotíme, efektivitu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma

Všechny práce