Bc. Gabriela Benoni

Bachelor's thesis

Obchodní firma

Business name
Abstract:
Tato práce se zabývá problematikou „Obchodní firmy“, její definování na základě stávající právní úpravy platné od 1.1.2014 v porovnání s předchozím právním předpisem, nalezení významných rozdílů a posouzení přínosu nových právních předpisů především v otázkách tvorby obchodní firmy a základních zásad a principů tvorby obchodního firmy. Úvodní část práce je věnována vymezení základních pojmů. Druhá …more
Abstract:
This thesis focuses on the "Business name" and its law regulation based on existing legislation in force from 1st January 2014 compared to the previous regulation. It is trying to find significant differences and evaluate the benefits of the new legislation especially concerning the question of creation of a business name and basic principles of making it. The introductory part is focused on the basic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2017
  • Supervisor: JUDr. Libor Čihák
  • Reader: prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní