Lukáš Nováček

Bakalářská práce

Zásady, principy řízení a fungování Integrovaného záchranného systému ČR a vybraného kraje (Plzeňského kraje)

Principles, Principles of Management and Operation of the Integrated Rescue System of the Czech Republic and Selected Regions (Pilsen Region)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá Integrovaným záchranným systémem, jeho zásady, principy řízení a fungování v Plzeňském kraji a v České republice při mimořádných událostech a bezpečnostních opatřeních. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část a soustředí se na analýzu jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému a kraje. Součástí praktické části je kvantitativní výzkum, pomocí kterého …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals with the Integrated Rescue System, its principles, management principles and functioning in the Pilsen region and in the Czech Republic during extraordinary events and security measures. The work is divided into theoretical and practical part and focuses on the analysis of individual components of the Integrated Rescue System and the region. Included in the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2019
  • Vedoucí: Ing. Emil Antušák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Irena Tušer, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS