Bc. Gabriela Benoni

Bakalářská práce

Obchodní firma

Business name
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou „Obchodní firmy“, její definování na základě stávající právní úpravy platné od 1.1.2014 v porovnání s předchozím právním předpisem, nalezení významných rozdílů a posouzení přínosu nových právních předpisů především v otázkách tvorby obchodní firmy a základních zásad a principů tvorby obchodního firmy. Úvodní část práce je věnována vymezení základních pojmů. Druhá …více
Abstract:
This thesis focuses on the "Business name" and its law regulation based on existing legislation in force from 1st January 2014 compared to the previous regulation. It is trying to find significant differences and evaluate the benefits of the new legislation especially concerning the question of creation of a business name and basic principles of making it. The introductory part is focused on the basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Libor Čihák
  • Oponent: prof. JUDr. Přemysl Raban, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní