Tereza Tomčalová

Bachelor's thesis

Syndrom vyhoření a rizika vzniku v profesi vychovatele v dětském domově

Burnout syndrome and risks of emergence in the profession of educators in children's homes
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou a riziky vzniku syndromu vyhoření u vychovatelů v dětských domovech. V teoretické části se zaměřuje na definování pojmu syndrom vyhoření. Dále popisuje příčiny vzniku a symptomy tohoto syndromu. Také se zaměřuje na profesi vychovatel, děti a mladistvé, které spadají pod ústavní výchovu a na syndrom pomocníka. V poslední kapitole se zabývá prevencí a duševní …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with burnout syndrome and risks of emergence in the profession of educators in children's homes. The theoretical part focuses on defining the term burnout syndrome. It also describes the causes and symptoms of this syndrome. It also focuses on the profession of educator, children and adolescents, which fall under institutional care and the helper syndrome. The last chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Hana Včelařová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Tomčalová, Tereza. Syndrom vyhoření a rizika vzniku v profesi vychovatele v dětském domově. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe