Bc. Blažena Mrovcová

Bakalářská práce

Syndrom vyhoření, jeho rizika a možnosti prevence u pracovníků v domovech pro seniory

Burnout syndrome, its risks, and possibilities of prevention for personnel in retirement homes
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku syndromu vyhoření u pracovníků v domovech pro seniory. Hlavním cílem bylo vymezit klíčové pojmy související s vyhořením, prozkoumat a popsat rizika a možnosti prevence syndromu vyhoření u pracovníků v domovech pro seniory. Text bakalářské práce tvoří dvě hlavní části. V části teoretické jsou s využitím odborných zdrojů vymezeny hlavní pojmy, mezi které patří …více
Abstract:
The bachelor thesis is dealing with the issue of burnout in case of employees in elderly care homes. The main aim was to define key terms related to burnout, examine and describe the risks and possibilities of preventing bunout syndrom in case of employees in elderly care homes. The content of the bachelor´s thesis is beeing devided into two parts. There are determined the main concepts, supported …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/dovbd/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Vladimíra Kocourková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě