Bc. Marta Horínková

Bakalářská práce

Aplikácia dane z motorových vozidiel

Application of the car tax
Abstract:
We have described the basic information on tax theory, the current condition, tax overview in the Slovak Rupublic. We have focused on the vehicle tax issue in the Slovak Republic in a detailed way and we have demonstrated the tax return processing procedures. We have analysed impact on the contry´s budget with new vehicle tax clearence transition and we have compared the data by means of statistics …více
Abstract:
V bakalárskej práci sme popísali základné poznatky z daňovej teórie, súčasný stav, prehľad daní v Slovenskej republike. Detailnejšie sme priblížili problematiku dane z motorových vozidiel v Slovenskej republike podľa zákona o miestnych daniach a znázornili postupy pri spracovaní daňového priznania. Ďalej sme rozanalyzovali dopad na štátny rozpočet pri prechode na nové zúčtovanie dane z motorových vozidiel …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Agneša Víghová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Marián Kočner, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management