Mgr. Vladimír Zelinka

Bakalářská práce

Sestavení kurzu sebeobrany žen a dívek

Creation of self-defense course for women
Anotace:
ANOTACE: Autor: Vladimír Zelinka Název: Sestavení kurzu sebeobrany žen a dívek Typ práce: Bakalářská práce Klíčová slova: Sebeobrana, ženy, kurz, zákon, znásilnění, domácí násilí, konflikt, modelové situace, útočník, komunikace, prevence. Obsah: Práce je rozčleněna do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole je popsán výzkumný problém, cíl a úkoly bakalářské práce. Druhá kapitola se zabývá sebeobranou …více
Abstract:
ANNOTATION: Author: Vladimir Zelinka Title: Development of self-defense course for women and girls Type of thesis : Bachelor thesis Keywords : Self-defense, women, course, law, rape, domestic violence, conflict, model situations, the attacker, communication, prevention. Content: The work is divided into four main chapters. The first chapter describes the research problem, aim and tasks of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vít, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií