Bc. Kateřina MYNÁŘOVÁ

Diplomová práce

Názor odborníků na svěření dítěte do rodiny manželského homosexuálního páru

The opinion of experts in placing the child in the married gay couple
Anotace:
Cílem této práce je zjistit názory odborníků na možnost svěření dítěte do rodiny manželského homosexuálního páru. Práce je složena z části teoretické a části praktické. Teoretická část popisuje náhradní rodinnou péči a její druhy, potřeby dítěte a podrobně popisuje homosexualitu ? pojem homosexualita, její historii, pojednává o pojetí homosexuality z pohledu Bible, řeší otázku sexuální identifikace …více
Abstract:
The aim of this work is to find views of experts on the possibility of placing a child in a husband family of a homosexual couple. The work consists of the theoretical and the practical part. The theoretical part describes the substitute family care and its types, the child's needs and describes homosexuality - the concept of homosexuality, its history, discusses the concept homosexuality from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Identifikátor: 19353

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MYNÁŘOVÁ, Kateřina. Názor odborníků na svěření dítěte do rodiny manželského homosexuálního páru. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe