Theses 

Právní aspekty založení a provozu ekofarmy – Mgr. Iveta Kaňková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Iveta Kaňková

Rigorózní práce

Právní aspekty založení a provozu ekofarmy

Legal aspects of the establishment and operation of the organic farm

Anotace: Tato rigorózní práce pojednává o mnoha aspektech spojených se založením a provozem ekofarmy. Obsahuje tak především pojednání o právních aspektech podnikání v ekologickém zemědělství a specifických předpokladech pro založení ekofarmy, jež jsou pevně spjaty s jejím následným zaměřením na chov skotu, o pravidlech pro provoz ekofarmy vázaných na chov skotu, jakož i uvádí základní teze vztahující se k ekologickému zemědělství a ke kontrole požadavků ekologické produkce. Autorka při zpracování této rigorózní práce vychází nejen z teoretického pohledu, ale i ze svých praktických zkušeností čerpaných při provozu ekofarmy.

Abstract: This thesis deals with many aspects related to the establishment and operation of the organic farm. It contains, in particular, an essay on the legal issues of business in organic farming and specific prerequisites for setting up organic farm that are firmly connected with subsequent focus on cattle breeding, on the rules for the operation of organic farm linked to cattle breeding, as well as the basic theses related to organic farming and the control requirements of organic production. This thesis is based not only on theoretical point of view, but also on author’s practical experience with the operation of the organic farm.

Klíčová slova: ekologické zemědělství, chov skotu BTPM, zemědělský podnikatel, registrace, živočišná výroba, výroba krmiv, pohotovostní plán, havarijní plán, evidence, pravidla ekologické produkce, přechodné období, certifikát, kontrola podmíněnosti, kontrola, organic agriculture, cattle breeding, farmer, registration, livestock farming, crop farming, contingency plan, emergency plan, records, regulation on organic production, conversion period, certification, cross compliance, control

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 11. 2018
  • Oponent: JUDr. Jana Dudová, Ph.D., prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 18:14, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz