Bc. Matúš Novák

Master's thesis

Secure JavaScript UI Rendering for iOS Using Swift

Secure JavaScript UI Rendering for iOS Using Swift
Abstract:
S vydaním programovacieho jazyka Swift v roku 2014 a zmenami v podmienkach pre iOS 8.2, ktoré umožňujú nainštalovaným aplikáciám stiahnuť spustiteľný kód, vznikol nový priestor pre vývojárov, umožňujúci vývoj viacjazyčných hybridných aplikácii pre platformu iOS. Väčšina existujúcich rámcov, ako ReactNative alebo Apache Cordova vyžaduje použitie špecifickej rámcovej syntaxe a tiež inštaláciu a konfiguráciu …more
Abstract:
With the release of the Swift programming language in 2014, and the changes to the terms in iOS 8.2 allowing installed applications to download executable code, an area for multilanguage hybrid iOS application development opens for developers. Most of the existing frameworks such as React Native or Apache Cordova require the use of a framework-specific syntax and also the installation and configuration …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2017
  • Supervisor: prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc.
  • Reader: Mgr. Martin Ukrop

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.