Theses 

Energetická bezpečnost zemí Visegrádské čtyřky v kontextu energetických krizí v letech 2009 a 2014 – Vojtěch Jakeš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Hradec Králové

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Vojtěch Jakeš

Bakalářská práce

Energetická bezpečnost zemí Visegrádské čtyřky v kontextu energetických krizí v letech 2009 a 2014

Energy Security of the Visegrad Group Countries in the Context of Energy Crisis between 2009 and 2014

Anotace: Energetická bezpečnost je v dnešní době významným tématem pro většinu zemí světa. Její zajištění posiluje ekonomickou pozici daného státu a přispívá k chodu většiny průmyslových odvětví. Předkládaná bakalářská práce se zaměřuje na region čtyř spotřebitelských zemí v Evropské unii, který je znám pod označením Visegrádská čtyřka. Pomocí zvolených ukazatelů je v této práci mapován stav energetické bezpečnosti nejprve v roce 2009, kdy v důsledku poklesu dodávek zemního plynu došlo k energetické krizi. Dalším rokem, kdy vzrostly obavy o stabilitu dodávek plynu z Ruské federace, byl rok 2014. Právě tento rok je zvolen jako referenční bod pro opětovné zkoumání stavu energetické bezpečnosti České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska. Cílem této práce je zhodnotit energetickou bezpečnost zemí Visegrádské čtyřky v období energetických krizí, které proběhly v roce 2009 a 2014. Teoretickým východiskem předkládané práce je koncept energetické bezpečnosti a metodologickým rámcem je deskriptivní případová studie a metoda komparace. Energetická bezpečnost je měřena pomocí několika kritérií, podle kterých je možné pozorovat změny v oblasti energetické bezpečnosti. Jako primární zdroje autor využívá analýzy Mezinárodní energetické agentury a dokumenty dalších organizací zabývajících se energetikou; sekundárními zdroji jsou publikace autorů, kteří se řadí mezi regionální i světové odborníky na danou problematiku.

Abstract: Energy security is currently a major issue for most countries of the world. Its securing strengthens the economic position of the country and contributes to development of most of the industry. The submitted thesis focuses on the region of four consumer countries in the European Union, which is known as the Visegrad Group. Author is surveying the state of energy security in 2009 through chosen indicators. This year is known for an energy crisis which took place at the beginning of the year due to the decline in natural gas supplies. Following year when increased concerns about the stability of gas supplies from the Russian Federation was 2014. This year is chosen as a reference point for re-examining the situation of the energy security of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia. The aim of this study is to evaluate the energy security of the countries of the Visegrad Group during the energy crises that took place in 2009 and 2014. The theoretical basis of this work is the concept of energy security and methodological framework is a descriptive case study and comparative method. Energy security is measured using several criteria by which it is possible to observe changes in the field of energy security. As primary sources the author uses the analysis of the International Energy Agency and documents of other organizations dealing with energy security; secondary sources are the publications of authors who ranks among regional and international subject-matter experts.

Klíčová slova: Česká republika, energetika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, bezpečnost energetická

Keywords: security energy, Poland, Hungary, Slovakia, Czech Republic, sector energy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2016
  • Vedoucí: Lukáš Tichý
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Lenka Špičanová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Text práce Text práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 19:34, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz