Bc. Andrea SLAVÍKOVÁ

Diplomová práce

Druhé bydlení ve Východním Krušnohoří

Second homes in the Eastern Ore Mountains area
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na specifické charakteristiky druhého bydlení v území východních Krušných hor. Území bylo vymezeno podle geomorfologického celku pohoří Krušných hor. Zahrnuta byla jen část spadající do Ústeckého kraje. Hlavním záměrem práce je analýza celkového rozmístění objektů ve vymezené oblasti. V následujících krocích se práce soustředí na vývoj počtů objektů v letech 1991 a 2011 …více
Abstract:
This thesis is focused on the specific characteristics of second homes in the area of the Eastern Ore Mountains. The area was delimitated according to the geomorphological boundaries of Ore Mountains. But implied was only the part in the Ústecký district. The main aim of the thesis is an analysis of disposition of second home objects. In the next steps, the thesis focuses on a progression of a number …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLAVÍKOVÁ, Andrea. Druhé bydlení ve Východním Krušnohoří. Ústí nad Labem, 2017. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta