BcA. Klára FAGOVÁ, DiS.

Diplomová práce

Metodika hry na pikole a jej vývoj po súčasnosť

Methodology of piccolo-playing and its development to the present
Abstract:
This thesis focused on methodology of playing on the piccolo, an instrument related to the flute. The first chapter briefly informs about historical development of the piccolo. Thesis continues with chapter dealing with various schools of piccolo-playing and methodical guides published since 19. century to the present. Then follows methodology of piccolo-playing with parts as sound, intonation, vibrato …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zameriava na metodiku hry na pikole, príbuznom nástroji priečnej flauty. Prvá kapitola stručne informuje o historickom vývoji pikoly. Práca pokračuje kapitolou pojednávajúcou o rozličných školách hry na pikole a metodických príručkách, ktoré boli vydané od 19. storočia po súčasnosť. Nasleduje metodika hry na pikole zahŕňajúca časti ako zvuk, tvorba tónu, intonácia, vibráto, …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. art. Miroslav Hanáček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FAGOVÁ, Klára. Metodika hry na pikole a jej vývoj po súčasnosť. Ostrava, 2017. diplomová práce (MgA.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta umění

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta umění