Bc. Kateřina BARTŮŇKOVÁ

Diplomová práce

Komparace volebních kampaní v plzeňských krajských volbách v roce 2016 (ANO 2011, ČPS,ČSSD, ODS, Koalice pro Plzeňský kraj, KSČM, Koalice SPO a SPD, koalice STAN, Občanů patriotů, Svobodných a SsČR, TOP09)

Comparation of election campaigns in Pilsen regional elections in 2016 (ANO 2011, ČSSD, ODS, TOP 09, KSČM, Coalition for the Pilsen Region)
Anotace:
Předložená práce nejprve pojednává o politickém marketingu a jeho nástrojích, následně představuje výzkumný design navržený A. Matuškovou, který ve své práci využiji. Přes analýzu volebního trhu před krajskými volbami v roce 2016 se dostanu až k praktické části své práce, která stojí na rozhovorech, které byly vedeny s předními politiky nebo s volebními šéfy zkoumaných subjektů. Výstup mé práce má …více
Abstract:
The presented thesis first deals with political marketing and its tools, then represents a research model designed by A. Matušková, which I have used in my thesis. Through an analysis of the electoral market before the regional elections in 2016, I will get to the practical part of my thesis, which is based on interviews conducted with leading politicians or with the heads of election teams of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ľubomír Lupták, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTŮŇKOVÁ, Kateřina. Komparace volebních kampaní v plzeňských krajských volbách v roce 2016 (ANO 2011, ČPS,ČSSD, ODS, Koalice pro Plzeňský kraj, KSČM, Koalice SPO a SPD, koalice STAN, Občanů patriotů, Svobodných a SsČR, TOP09). Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/