Bc. Jan VOLÁK

Diplomová práce

Volby do zastupitelstva Ústeckého kraje 2016: Socioekonomická analýza volebního obvodu z hlediska volební geografie

Elections to the Ústí nad Labem Region 2016: Socio-economic analysis of the electoral district in terms of electoral geography
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výsledky voleb do zastupitelstva Ústeckého kraje v roce 2016. První část práce popisuje metody analýzy volebních výsledků, které jsou v analytické části práce využity k interpretaci volebních zisků u vybraných politických subjektů, a to s přihlédnutím na proměny jejich volební podpory ve sledovaném 2012 2016. Druhá část práce je věnována socioekonomické analýze Ústeckého kraje …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the results of elections to the Ústí nad Labem Region in 2016. The first part describes methods of analysis of election results, which are used in the analytical part of the thesis to interpret election gains in selected political subjects, taking into account changes in their electoral support in the monitored 2012-2016. The second part is devoted to the socio-economic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Kopáček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOLÁK, Jan. Volby do zastupitelstva Ústeckého kraje 2016: Socioekonomická analýza volebního obvodu z hlediska volební geografie. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická