Bc. et Bc. Lucie Šaradínová

Diplomová práce

Subjektivně vnímaná rizika a protektivní faktory předporodní péče

Subjectively perceived risks and proTective factors of antenatal care
Anotace:
Během těhotenství dochází k řadě změn v životě ženy, jak na úrovni fyzické, tak psychické. Zdravotnický personál v tomto období představuje významný aspekt spojený s psychickým prožíváním. Cílem této diplomové práce je pomocí systematické přehledové studie zmapovat současné poznání týkající se možných subjektivně vnímaných rizikových a protektivních faktorů v rámci předporodní péče. Předkládaná práce …více
Abstract:
During pregnancy, there are many changes in a woman's life, both on a physical level and in her psychological experience. Healthcare providers during this period represent an important aspect related to psychological experience. The aim of this master’s thesis is to use a systematic review study to map current knowledge regarding possible subjectively perceived risks and protective factors of antenatal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2024
  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta