Mgr. Zuzana Lamserová

Diplomová práce

Kvalita života rodičů dětí s poruchou autistického spektra: zátěžové situace a protektivní faktory

Quality of life among parents of children with autism spectrum disorder: Stressful situations and protective factors
Anotace:
Tato práce se věnuje rodičům dětí s poruchou autistického spektra, kteří jsou jakožto primárně pečující osoby nejvíce zasaženi zátěží přinášenou péčí o takové dítě. Tato práce si klade za cíl zjistit, co považují rodiče za nejvíce zatěžující v rámci péče o dítě s poruchou autistického spektra a dále co jim pomáhá vše zvládat. V práci jsou využity jednak standardizované metody (Dotazník životní spokojenosti …více
Abstract:
This thesis focuses on parents of children with autism spectrum disorder. They are the main caregivers and the childcare is very stressful. The aim of this paper is to identify what parents consider the most burdensome and what helps them to manage it. We used standardized methods (Satisfaction with Life Scale SWLS, Subjective Quality of Life Analysis SQUALA, Coping strategies SVF 78, Stress Profile …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Synková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta