Alice Škrlantová

Bakalářská práce

Tvůrci židovského původu v českém divadle 20. století

The Authors of Jewish Origin in Czech Theatre of the 20th Century

Anotace:
Bakalářská práce Tvůrci židovského původu v českém divadle 20. století dokumentuje vývoj vnímání židovské identity ve 20. století na životních osudech a příkladech tvorby vybraných českých tvůrců židovského původu. Tyto osobnosti autorka zasazuje do daného kulturně-historického kontextu, který jejich přístup k židovství ovlivnil. Nejvíce prostoru je z vybraných tvůrců věnováno Františku Langerovi, …více
Abstract:
Bachelor thesis Authors of Jewish Origin in Czech Theatre of the 20th Century focuses on the evolution of jewish identity in the 20th century via life paths and production of selected czech theatre artists with jewish origin. The author interconnects these personalities with their cultural and historical context which had formed their attitude to Jewishness. The most extended profiles are those of …více
 

Klíčová slova

česko-židovská asimilace

Klíčová slova

židovské umění

Klíčová slova

židovské divadlo

Klíčová slova

židovské drama

Klíčová slova

židovští spisovatelé

Klíčová slova

Sidon Karol 1942-

Klíčová slova

asimilace (sociologie)

Klíčová slova

20. století

Klíčová slova

Langer František 1888-1965

Klíčová slova

Aškenazy Ludvík 1921-1986

Klíčová slova

Goldflam Arnošt 1946-

Klíčová slova

židovství
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2018
  • Vedoucí: Pavel JANOUŠEK
  • Oponent: Eva KYSELOVÁ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 7. 2019 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Divadelní fakulta. Knihovna