Bc. Zdeněk BARTEČEK

Diplomová práce

Rozvíjení algoritmického myšlení u dětí v preprimárním vzdělávání

Developing algorithmic thinking in children in pre-primary education
Anotace:
diplomová práce se zabývá mapováním vývoje algoritmického myšlení u dětí v preprimárním vzdělávání a popisem způsobů pro rozvíjení tohoto myšlení. Dále se věnuje návrhu a tvorbou konkrétních aktivit na podporu rozvoje algoritmického myšlení. Cílem je zmapování vývoje algoritmického myšlení u dětí v preprimárním vzdělávání, popsání způsobů pro jejich rozvíjení a navrhnutí konkrétních aktivit na podporu …více
Abstract:
This diploma thesis is deal with maping of development of algorithmic thinking for kids in preschool education and with description of the way for development of this thinking. This diploma thesis is also dedicated in creation of activities for development of algorithmic thinking.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Tatiana Havlásková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BARTEČEK, Zdeněk. Rozvíjení algoritmického myšlení u dětí v preprimárním vzdělávání. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ (jednooborové studium)