Ing. David Nehoda

Bakalářská práce

Model oceňování kapitálových aktiv a jeho použití na vybraném kapitálovém trhu

Capital Asset Pricing Model and its application on the chosen financial market
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je aplikace modelu oceňování kapitálových aktiv na vybraném kapitálovém trhu. První dvě kapitoly uvádí teorii, která je potřebná pro následnou aplikaci modelu na trh. V praktické části aplikuju model na Newyorskou burzu cenných papírů. Použitá data byla získána využitím terminálu bloomberg a následně analyzována pomocí softwaru Gretl. Sledované období je od ledna 2010 do …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis is application of Capital Asset Pricing Model on chosen capital market. The first two chapters introduce a theory which is necessary for subsequent application of the model on the market. In the practical part I used model on New York Stock Exchange. The used data was obtained by using Bloomberg terminal and subsequently analysed by using software Gretl. The monitored …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Galina Deeva
  • Oponent: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance