Vojen DOLEJŠ

Bakalářská práce

Cestování v myšlenkové tradici od Michela de Montaigne po Mahátma Gándhího

Traveling in the thought tradition from Michel de Montaigne to Mahatma Gandhi
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá cestováním a také způsoby, jakými se dá cestovat. Je rozčleněna do čtyř oddílů, z nichž v každém je představen trochu odlišný přístup. Tyto přístupy jsou čerpány zejména z myšlenek šesti autorů, kterými jsou Lucius Annaeus Seneka, Michel de Montaigne, Jean-Jacques Rousseau, Henry David Thoreau, Lev Nikolajevič Tolstoj a Móhandás Karamčand Gándhí. Postupně se v práci …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the idea of travel and the ways in which one can travel. It is divided into four sections, each of which presents a slightly different approach. These approaches are drawn mainly from the ideas of six authors: Lucius Annaeus Seneca, Michel de Montaigne, Jean-Jacques Rousseau, Henry David Thoreau, Lev Nikolayevich Tolstoy and Mohandas Karamchand Gandhi. The thesis follows …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Bláha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOLEJŠ, Vojen. Cestování v myšlenkové tradici od Michela de Montaigne po Mahátma Gándhího. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie + Společenské vědy, sz (A14)