Bc. Kamila Kepková

Bakalářská práce

Spiritualita jako duševní podstata školy

Spirituality as a mental essence of school
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá spiritualitou jako duševní podstatou školy. Konkrétně se zabývá prostředím školy, ve kterém není otevřený prostor pro spiritualitu. Práce nahlíží na toto prostředí školy očima pedagogických pracovníků, kteří jsou věřící. Teoretická část se zabývá pojmem spiritualita, náboženství, duchovní hodnoty, důstojnost, vzájemná úcta a respekt, ale také je zde zmíněn pojem klima školy …více
Abstract:
The bachelor´s thesis deals with spirituality as a concept within schools. In particular, it deals with the school environment where there is no scope for spirituality. The thesis looks at this environment in the eyes of religious pedagogical staff. The theoretical part is devoted to terms of spirituality, religion, spiritual values, dignity, mutual respect and deference. Terms such as school climate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. František Trapl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika