Helena Součková

Bakalářská práce

Prevence katetrových sepsí na jednotkách intenzivní a resuscitační péče

The prevention of catheter sepsis in intensive and resuscitation care
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice katétrových sepsí. Teoretická část nejprve popisuje nozokomiální nákazy a preventivní opatření, která jim předcházejí. Dále se zabývá katétrovou sepsí, jejími příznaky, diagnostikou a léčbou. Závěr teoretické části je zaměřen na centrální žilní katetrizaci a povinnosti sester, které souvisejí s jeho zavedením, manipulací a péčí o místo vpichu. Výzkumná část interpretuje …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is catheter-related bloodstream infections. The theoretical part of the work starts with the description of nosocomial infections and preceding preventive measures. It then deals with catheter sepsis, its symptoms, diagnosis and treatment. The conclusion of the theoretical part focuses on central venous catheterisation and nursing staff responsibilities related to the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Věra Váňová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Součková, Helena. Prevence katetrových sepsí na jednotkách intenzivní a resuscitační péče. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií