Bc. Lada Poláková

Diplomová práce

Možnosti využití osobní železniční dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace v Libereckém kraji

Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na možnosti využití osobní železniční dopravy daného území pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace. Práce obsahuje analýzu stávající situace a vyhodnocení dostupnosti osobní železniční dopravy pro zvolenou kategorii osob. Na základě analýzy a dotazníkového šetření jsou navržena opatření pro zlepšení možností přepravy osob s omezenou schopností pohybu nebo …více
Abstract:
The thesis is focused on possibilities of utilization of passenger railway transport in the selected area for people with reduced mobility or orientation. The thesis consists of the analysis of the current situation and the evaluation of accessibility of passenger railway transport for the chosen category of people. Based on the analysis and questionnaire survey are suggested possibilities to improve …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Monika Skalská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Poláková, Lada. Možnosti využití osobní železniční dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace v Libereckém kraji. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera