Mgr. Markéta Rošková

Bakalářská práce

Římskokatolická církev v Československu v letech 1948-1956 s přihlédnutím k brněnské diecézi

Roman Catholic Church in Czechoslovakia from 1948 to 1956 with regard to the diocese in Brno
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce monitoruje vztah Římskokatolické církve s totalitním komunistickým režimem v Československu v letech 1948-1956. Zároveň přihlíží k situaci v brněnské diecézi za působení biskupa Karla Skoupého.
Abstract:
This bachelor thesis monitors the relationship between Roman Catholic Church and totalitarian communist regime in Czechoslovakia in the years 1948-1956. It also takes into account the situation in the diocese of Brno under the govern of Bishop Charles Skoupy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Helena Krmíčková, Dr.
  • Oponent: PhDr. Jiřina Štouračová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta