Bc. Martin Bryndza

Diplomová práce

Making internal communication in a software company more efficient

Making internal communication in a software company more efficient
Anotace:
Cieľom tejto práce je racionalizovať komunikáciu medzi tímami a ich členmi, a zároveň zabrániť strate produktivity spôsobenej častým vyrušovaním, v prostredí stredne veľkej softvérovej spoločnosti, kde sa zamestnanci snažia adaptovať agílne prístupy. Práca analyzuje interné procesy, ako aj požiadavky a očakávania všetkých zúčastnených strán. Na základe identifikovaných problémov a nedostatkov, implementačná …více
Abstract:
The goal of this thesis is to streamline communication between teams and their members, and to prevent loss of productivity due to frequent interruptions in a mid-size software company, where employers are dealing with adaptation of agile approaches. The thesis analyzes internal processes as well as requirements and expectations of different stakeholders regarding productivity. Based on these identified …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Petr Neugebauer
  • Oponent: RNDr. Pavel Sekanina

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Informační systémy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.